Aanvraagformulier winterstalling 2025

* Verplicht veld. We hebben je e-mailadres nodig om de bevestiging te kunnen versturen. Lees onze privacyverklaring.

** Stallingsvoorwaarden, Lees onder het formulier de voorwaarden die van toepassing zijn.

Let op! Je dient er voor te zorgen dat de caravan is voorzien van jouw standplaatsnummer 2024, jouw naam en telefoonnummer. Plak deze gegevens aan de binnenzijde van de voorruit van de caravan. Sleutels e.d. kun je bij de receptie afgeven. Boten en boottrailers moeten voorzien zijn van een sticker welke je kunt ophalen bij de receptie.

Stallingsvoorwaarden* *
Bijzonderheden
Ik bevestig hierbij dat ik op de hoogte ben van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord ga. *

Stallingsvoorwaarden

Stallingperiode: 4 november 2024 tot 28 maart 2025

 1. De kosten verbonden aan de stalling zijn hieronder gespecificeerd. Niet expliciet genoemde kosten worden geacht te zijn inbegrepen. Stalling €175,- incl. BTW)
 2. Dit bedrag zal berekend worden in een aparte nota.
 3. Je kunt slechts gebruik maken van stalling wanneer je een voor-, of heel seizoenplaats voor het jaar 2025 boekt.
 4. De eigenaar is gehouden het kampeermiddel te plaatsen en geplaatst te houden op een door de recreatieondernemer aan te wijzen plaats, waarbij zowel het kampeermiddel als het schuurtje minimaal 1 m uit de hagen/begroeiing gesitueerd dienen te zijn.
 5. Gedurende de stallingperiode is het niet toegestaan het kampeermiddel te gebruiken voor overnachting of recreatief verblijf.
 6. Aangezien wij ook in de winterperiode graag willen dat de plekken er netjes uitzien, zodat wij ze goed kunnen maaien en eventueel extra kunnen inzaaien, verwachten wij van jou dat:
 • Alles op jouw plek opgeruimd en netjes is en er dus behalve de caravan, schuurtje (type Keter Factor 66) er verder niks op de kampeerplaats aanwezig is (ook onder en achter de caravan geen losse spullen)
 • Vlonders netjes voor de caravan zijn geplaatst, opgestapeld en ingepakt met zeil (groen/blauw/bruin/zwart) en stormvast
 • Voortenten, partytenten en eventuele bijzet tentjes zijn verwijderd
 • Gasflessen of andere licht ontvlambare zaken uit en om de caravan zijn verwijderd
 • Het (ver-) plaatsen van kampeermiddelen door medewerkers van Vakantiepark De Meeuw B.V. geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel.
 1. De recreatieondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de stalling van het kampeermiddel, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de recreatieondernemer of diens personeel.
 2. De eigenaar draagt zorg voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen voor het kampeermiddel. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal (uit) of schade van het kampeermiddel, tenzij de diefstal of de schade is ontstaan door een tekortkoming welke aan de ondernemer of diens personeel is toe te rekenen.
 3. De eigenaar mag geen ander type toercaravan op het terrein stallen dan het type dat in deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. Het recht op stalling geeft na afloop van deze overeenkomst geen enkele aanspraak op een overeenkomst voor een seizoenplaats.
 5. Indien de overeenkomst niet voor 4 november 2024 ondertekend aan de ondernemer is teruggezonden, vervalt het recht op stalling en dient het kampeermiddel uiterlijk op (einddatum seizoenovereenkomst) verwijderd te zijn.
Camping Brielle receptie 9

Kan ik je ergens mee helpen?